ПРАЊАНИ

     Јевтовић Славица     

Рајчевић Бранка

Маћић Мирјана

  Алуровић Драган

КАМЕНИЦА

Бабовић Милисавка

Ђуровић Бојан

БРЕЗНА

Тешовић Ненад

БОГДАНИЦА

Томовић Милена

ГОЈНА ГОРА

Трнавац Вера

КОШТУНИЋИ

Миловановић Ана

ТЕОЧИН

Петровић Ана

СРЕЗОЈЕВЦИ

Томанић Ружица

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТИ

Васиљевић Саша

Шишовић Катарина