СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ристановић Горица

Гавриловић Слободанка

Јовићевић-Бабовић Славица

МАТЕМАТИКА

Средојевић Братислав

Петровић Миленко

Глишић Милева

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Богдановић Тамара

Матовић Мирјана

Станојевић Бранка

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Станковић Биљана

Чоловић Ивана

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ИЗАБРАНИ СПОРТ

Ристановић Милољуб

Јеверица Дејан

Симовић Душан

БИОЛОГИЈА

Гујаничић Јелена

Видојевић Невенка

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКА

Лекић Зоран

Обренић Милка

ГЕОГРАФИЈА

Александров Велимир

ИСТОРИЈА

Александров Јелена

Милекић Ивана

ХЕМИЈА

Бабовић Драгана

ФИЗИКА

Миловановић Александар

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Станојевић Марко

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Милосављевић Душан

ВЕРСКА НАСТАВА

Гавриловић Никола

Главоњић Дарко

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Симовић Душан