СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ристановић Горица

Гавриловић Слободанка

Јовићевић-Бабовић Славица

МАТЕМАТИКА

Глишић Милева

Дилпарић Славица

Павловић Јасмина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Богдановић Тамара

Матовић Мирјана

Станојевић Бранка

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Рацић Бојана

Чоловић Ивана

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ИЗАБРАНИ СПОРТ

Ристановић Милољуб

Јеверица Дејан

Симовић Душан

БИОЛОГИЈА

Гујаничић Јелена

Марковић Маријана

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКА

Лечић Драгана

Обренић Милка

ГЕОГРАФИЈА

Александров Велимир

ИСТОРИЈА

Александров Јелена

Милекић Ивана

ХЕМИЈА

Бабовић Драгана

ФИЗИКА

Јоровић Милка

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Станојевић Марко

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Милосављевић Душан

ВЕРСКА НАСТАВА

Гавриловић Никола

Главоњић Дарко

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Миленко Петровић