"Пролеће уживо"

 

У оквиру акције Spring alive одржано је предавање у Прањанима, Брезни и Каменици (од 27. априла до 16. маја).

Друштво за заштиту и проучавање птица позвало је децу школског узраста да се пријаве на програм "Пролеће уживо" и од марта до јуна прате пролећну сеобу птица кроз Србију.

Програм обухвата предавања и излетe за децу школског узраста у Новом Саду, Сремској Митровици, Београду, Чачку и Пироту.

Орнитолог Зоран Рајичић је одржао предавање и пробудио истраживачки дух код школске деце и на тај начин успео да споји децу са природом. Деца су добила своја задужења, а то је да преброје гнезда сеоских ласта у свим домаћинствима. Ко буде имао највише гнезда у свом домаћинству добија награду а то била храна за своје домаће животиње (кукуруз).

Ученици су имали још једну активност, требали су на интернет адреси springalive.net да чекирају једну или више птица које виде или чују у свом окружењу. Са том активношћу помогли су у праћењу птица селица.

"Пролеће уживо" је међународни програм који организују партнери глобалне мреже за заштиту птица и природе  Birdlife International са циљем да се подстакне и развије интересовање за птице селице и заштиту природе.

Са Spring alive пројектом је започето 2006. као паневропским пројектом, који се ускоро проширио на Централну Азију. 2010. Spring alive проширен је и на Африку, где од септембра, деца настављају да прате повратак истих врста са њихових гнездилишта из Европе и Азије.

 У Србији га спроводи Друштво за заштиту и проучавање птица Србије са својим локалним партнерима.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

 

                                                                                             Подносилац извештаја:

                                                                                                   Јелена Гујаничић