Вршњачка сарадња

Дана 19.11.2019. године библиотекар школе , Гордана Поповић , сa ученицима I,II,III и IV разреда обележила је  Међународни дан превенције злостављања и занемаривања деце и Међународни дан дечака 19.новембар.

Дечаци из ова четири одељења су се дружили , разговарали на тему сукоба међу друговима и начинима решавања сукоба.

У групама су направили плакате на тему : ,,Шта да радим кад имам проблем с другом ? “

На плакату је ,, Точак пријатељства “ који нуди ученицима конструктивне предлоге за мирно решавање сукоба.

Плакат ће ученици поставити на видљива места у учионици и упознати своје другарице с мирним решавањем сукоба.

PB191279          PB191280

PB191282          PB191284

PB191287