Извештај са семинара ,,Мој час- учење за трећи миленијум “

Дана 29.11.2019. године у матичној школи у Прањанима одржан је семинар ,,Мој час- учење за трећи миленијум “ , ( Каталошки број 489 , К2 П3).

Aутори овог семинара били су : психолог, Марина Павловић и професор српског језика и књижевности , Наташа Турунташ .

Теме програма су :

1.Индивидуализација наставе - од законске регулативе до праксе

2.Планирање наставе – стандарди, компетенције, специфичности одељења

3.Предуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацији

4.Повратна информација и препорука ученику за   даље учење

Рад се одвијао кроз пет области Настава и учење. Учесници су подељени на шест група.Свака група је имала задатак да припреми наставни час кроз дате индикаторе области Настава и учење. Затим је представник сваке групе извештавао припремљени час кроз одређене индикаторе.

Семинар је протекао у пријатној атмосфери како учесника тако и предавача.

Овај семинар носи 8 бодова стручног усавршавања ван установе.

1          IMG-cb91f07b56705473d4c736833dd582a8-V

IMG-d480c3b40e2a86049e851309fad98623-V          IMG-f02d863586296c7dd9d64b85491b7919-V 1