Петог јуна 2023.год. ученици у Гојној Гори обележили Дан заштите животне средине.Сакупљали отпад у непосредној околини школе и говорили о томе како трба чувати животну средину и уживати у чистом окружењу..