У школи, у Теочину обележен је Дан толеранције.

                    Активности – Дрво толеранције, ликовна култура

                Филм „Ружно паче“, српски језик

Разноликост је оно што сваког од нас чини богатијим. Резултат образовања је толеранција.

Лепота је у различитости.

У Теочину, 16.11.2022. год.                                         Ана Зарић, одељенски старешина