У среду 30. новембра, у Врњачкој Бањи, одржана је конференција на тему“ Комуникација, медији и млади у заштити квалитета ваздуха“. Организатор конференције је Стална конференција градова и општина, под покровитељством УНИЦЕФ-а и Владе краљевине Норвешке.

Присутне учеснике је поздравила Љиљана Јовановић, менаџер пројекта СКГО и  Станислава Вучковић испред УНИЦЕФ-а.

О комуникацији са локалном заједницом и локалним медијима у вези са стањем и заштитом квалитета ваздуха и укључивањем младих у процес дефинисања јавних политика у области заштите животне средине, говорио је Зоран Кртинић, СКГО експерт у области комуникација.

Кроз две радионице дефинисани су актери у локалној заједници, постојећи канали и средства комуникације , који су то нови канали и средства комуникације, који су то начини и механизми укључивања младих у процес дефинисања јавних политика.

На скупу се говорило о канцеларијама и клубовима за младе и како они функционишу у појединим градовима и општинама.

Као закључак можемо рећи да су млади заинтересовани за разне теме, да се морају подржати њихови ставови и гледишта, да треба са њима радити и  да их треба укључивати у разне активности које спроводи локална самоуправа.Посебно их треба укључити у акције заштите животне средине, које промовишу здраве стилове живота и значај животне средине за младог човека, посебно значај чистог ваздуха за здравље свих људи, а посебно млађе популације.