У Гојној Гори ученици обележили Међународни дан толеранције . Одгледали филм Једнаки и разговарали о понашању и поступцима јунака, различитости и правима.

https://www.youtube.com/watch?v=2Ue9Kw2muqM&ab_channel=ithsbeograd

Потом направили паное толеранције