У четвртак, 7. марта 2024, на  петом часу у издвојеном одељењу у Каменици , одржана је радионица Права, обавезе и одговорности ученика основне школе  са ученицима осмог разреда. Радионицу је реализована  Данијела Ракићевић, педагог.

Циљ поменуте активности  су упознавање и разумевање везе између права и одговорноати, развијање свести  о личној одговорности,  поштовању и остваривању сопствених и туђих права., унапредити ученикче компетенције,  стварање позитивне климе у учионици, развјање и јачање  вербалне и невербалне комуникације,  пружање подршке ученицима којима је потребна помоћ, као и стварање равноправности  међу половима.

Успостављена је добра комуникација  са ученицима кроз активности : наводили  су  права, обавезе  и одговорности са којима су се  сусретали  у основној школи и да ли су некада прекршили неку обавезу, одговорност у школи.

Атмосфера на радионици је била топла, ученици су лепо сарађивали  како са водитељом тако и међусобно, поштовали су правила радионице, забављали су се и научили су корисне  ствари.  Из угла ученика сазанли смо да би волели  да радионица дуже траје.  Задацима су приступили  професионално и одговорно.

Радионица је оцењена као  веома успешна. Радионици је присустовала Гордана Поповић, помоћник директора.

                                                                                                Данијела Ракићевић, педагог