Поводом обележавања манифестације Мај месец математике, у ОШ „Иво Андрић“ у Брезни, оганизовано је неколико активности, у коме су учествовали ученици старијих разреда. Овогодишња тема је Број π (пи).
Број π је математичка константа, која представља однос обима и пречника круга.Ознаку π је увео, енглески математичар Вилијам Џоунс 1707. године, Ознака за број пипотиче од грчке речи периметар (περίμετρος), која означава дужину криве која ограничава неку раван. Пи је такође познат и као Архимедова константа или Лудолфов број. То је ирационалан број, који има бесконачно много децимала, а у математичким задацима се најчешће користи заокружен на две децимале, π ≈ 3,14.
Обзиром да је π однос обима и пречника круга, ученици седмог и осмог разреда су на неколико примера то и показали. Мерили су обим стола и његов пречник, и на основу тих мера рачунали, и добили број пи. Организовано је и такмичење у памћењу децимала броја пи. Ученици су том приликом напрвили и пано.
Поводoм обележавања месеца математике ученици шестог разреда су учествовали у математичком такмичењу, које је одржано онлине 27.маја. Такмичење је организовао Центар за промоцију науке, Математички клуб Диофант.

Јасмина Павловић