„Тамо где је срце земље где је Шумадија са најроднијим шумама, воћњацима и њивама, где се пред човеком показује сва милост руке Божје, налази се манастир Враћевшница.“

Виолета Кецман, професор српског језика и књижевности

Ученици и учитељи из издвојених одељења ОШ „Иво Андрић“ из Брезне, Теочина и Срезојеваца посетили су манастир Враћевшницу. Организованим превозом кренули смо из Теочина у осам сати. Пут нас је водио кроз Таково, Горњи Милановац. Панорамски смо разгледали насеља и присетили смо се Другог српског устанка. Долазак и срдачан пријем у манастир био је у 09:30 сати. Игуманија манастира нас је спровела кроз манастирски комплекс. Посетили смо цркву св. Ђорђа која се налази у оквиру манастира. Након доручка и освежења уз сок и кафу у дворишту манастира реализовали смо часове.

Наставна јединица: Трагови прошлости, сазнавање и представљање прошлости

Интегрисани приступ садржајима: Српски језик, математика, природа и друштво

Време (08:00 – 12:30 сати)

Српски језик  – Ученици четвртог разреда прочитали су већ припремљен реферат о манастиру. Потом смо усменим излагањем поновили у вези прочитаног. Манастир Враћевшница налази се на средини пута између Горњег Милановца и Крагујевца. Манастирски комплекс чине три конака подигнута у разним временским оериодима. У манастирској ризници чувају се значајни предмети, међу којима се истичу нове иконе, делови намештаја породице Обреновић, портрет кнеза Милоша, бакрописна плоча са представом манастира из осамнаестог века. У току 1977. године у оквиру манастирског комплекса, подигнута је зграда музеја где су смештени бројни драгоцени експонати, а 1982. конак са трпезаријом. У манастиру је радила једна од првих школа у овом делу Србије. Њу је основао Милентије Павловић, игуман. Године 1862. овде је било 12 ђака и 1 учитељ, Симеон Зорић, родом из Аустрије. Ктитор манастира је Радич Поступовић, који је био један од угледнијих људи тог доба, одлучио је да остави своју задужбину у част свих ратника који су се успешно вратили из Косовског боја 1389. године. Посебну улогу Враћевшница је имала у току Првог и Другог српског устанка. У дворишту манастира сахрањена је Баба Вишња, мајка кнеза Милоша. Бригу о манастиру данас воде монахиње, будући да је Враћевшница од 1935. године постала женски манастир.

Наставни листићи за ученике – Пронаћи скривену реч у реченици и урадити загонетно питање. 1. Те очи нас посматрају. 2. Ма бре, знам задатак. 3. Шта везује село Срезојевце и кнеза Милоша Обреновића? Одговори: 1. Теочин 2. Брезна       3. Срезојевци. Одредити врсту речи: манастир, деца, дрвеће, мед, учити, ми, први. Одредити службу речи у реченици. 1. Учитељи држе час у Враћевшници. 2. Данас су ученици посетили манастир. Напиши правилно реченицу писаним словима ћирилице – Дани кнегиње Љубице одржавају се у Враћевшници. Анализу задатака радимо тако што један од ученика казује решење, док остали проверавају да ли су тачно урадили.

Математика – Математички диктат (задаци од којих су неки теоријска питања, а неки једноставни практични задаци, које су ученици решавали усменим излагањем. Диктат је осмишљен тако што ученици изаберу једно слово, иза слова је наставни листић са задатим примером. Четврти разред, нпр. Од Горњег Милановца до Враћевшнице има 20 км. Колико је метара? Трећи разред – Какав угао праве казаљке у десет сати? Други разред – У дворишту има 30 лала и 5 пута мање ружа. Колико у дворишту има ружа? Први разред – Колико је укупно ученика данас посетило манастир, ако је дошло пет ученика из Теочина, два из Срезојеваца и четири ученика из Брезне? Кад ученици ураде све постављене задатке, откривају слику манастира Враћевшница и кнегиње Љубице. Дани кнегиње Љубице одржавају се у Враћевшници.

             Д              Љ               У
             А              Б               И
             Н              Ц               Е
             И

Природа и друштвоКвиз знања о манастиру Враћевшница – Ученици су подељени у три групе. Прва група Милош Обреновић, друга група Баба Вишња, трећа група Радич Поступовић.Чланови групе су међусобно сарађивали, радили су исте задатке, усаглашавали су своје ставове и мишљења. Научено на часу примењено у групном облику рада. За тачан одговор екипа добија по један бод. 1. Манастир Враћевшница се налази у општини: Чачак, Горњи Милановац, Крагујевац. 2. Манастир се налази на јужној страни планине: Копаоник, Рудник, Сувобор. 3. Које године је манастир саграђен 1418, 1428, 1438? 4. Манастир је саграђен као захвалница Богу што су се сви мештани овог села вратили живи и здрави из: Церске битке, Косовске битке, Маричке битке. 5. Манастир је саградио: Радич Поступовић, Радич Поповић, Радич Петровић. 6. У кругу манастира налази се црква која је посвећена: Светом Јовану, Светом Николи, Светом Ђорђу. 7. Од 1804 – 1813, у манастиру су чуване мошти: Стефана Првовенчаног, краља Милутина, цара Душана. 8. У манастиру је донета одлука о подизању: Првог српског устанка, Другог српског устанка, Хаџи – Проданове буне. 9. У пролеће 1818. кнез Милош  је у Враћевшници сазвао народну скупштину и на њој за српску престоницу одредио град: Смедерево, Београд, Крагујевац, Крушевац. 10. Крај цркве Светог Ђорђа се налази и конак и гроб мајке кнеза Милоша, у народу познате као  … 11. У манастирској ризници се налази портрет који је насликао чувени сликар и песник: Милић од Мачве, Ђура Јакшић, Урош Предић. 12. Монахиње манастира Враћевшница су познате по производњи изванредног: меда, накита, ћилима.       Сви ученици су показали да поседују знање о манастиру Враћевшница. За један бод разлике победила је екипа Баба Вишња.Велики аплауз сви ученици су добили од својих учитеља. Победничка екипа добила је додатне поене.

Трагови прошлости се чувају и штите од заборава за будуће генерације.  У неговању традиције чувају се усмени извори и обичаји. Овај програм представља пример како манастир може да буде значајан ресурс и место активног учења и на који начин едукативне активности могу да употпуне и обогате процес учења.

Задаци за ученике су остварени. Радили су на раније договореним задацима, користили различите изворе знања, усвајали знање, презентовали своје радове, активно су учествовали у припреми и реализацији програма. Задаци за учитеље су остварени. Организовање и припремање ученика за реализацију амбијенталне наставе у договору са родитељима, директором школе и осталим сарадницима који су везани за само спровођење програма. Циљ је остварен. Рад изван школе подстиче радост откривања, истраживања и стварања, погодан је за рад у групи, утиче на развијање интелектуалних способности код ученика. Самоевалуација часова – Заједно са наставником, ученици врше самоевалуацију часова. Ученици износе своје утиске о начину припремања и реализовања часова. Лекције ван зидова учионице су лекције које се радо памте, и такве часове организовати на месечном нивоу. Излазак у природу додатно мотивише ученике да стичу нова и проширују стечена знања.