Месец октобар је био посвећен атому. Ученици седмог разреда су се упознали са најситнијом честицом која гради хемијске елементе.

Како атоме не можемо да видимо голим оком, а ни под обичним микроскопом морали смо да употребимо машту и да их замишљамо. Ученици су направили моделе атома од различитих материјала и на тај начин утврђивали делове атома, елементарне честице које га граде, атомски и масени број, изотопе, као и распоред електрона по енергетски нивоима. Правећи моделе, уједно су повезивали грађу атома са положајем елемената у Периодном систему.

Ученици су без страха отворили врата новом предмету и спремно чекају да уведу нове савезнике у откривању супстанци које нас окружују и изграђују.

Предметни наставник Јелена Чоловејић