Децембар је месец природних наука,а природне науке не могу без бројева. Прва асоцијација на број су математика и физика (операције са бројевима, величине, мере, количина…). Међутим, број има своје место и у језику.

Искористили смо то ,па смо у петом разреду у Каменици 27. и 28.12.2021. године организовали интегративну наставу чија су тема били бројеви.

Из немачког језика ученици су утврђивали бројеве до сто помоћу песмице, укрштенице, допуњавања реченица одређеним бројевима.

Бројеви су били тема и на часу српског језика, и то бројеви као променљива врста речи. Ученици су проширили знање , сазнали су да осим основних и редних бројева постоје и збирни бројеви и бројне именице као и који су променљиви,а који не.

На часу технике и технологије су цртали технички цртеж применом одређене размере при чему су морали да користе операције са бројевима.

На математици су утврђивали знање о разломцима тако што су претварали разломке у децималне бројеве и обрнуто.

На часу историје су показали да ни ова наука не може без бројева. Цртали су ленту времена и рачунали време.

Ученицима је било занимљиво ово повезивање природних и друштвених наука. Трудили су се да усвоје ново знање, а пошто се ближи полугође и да обнове оно што су већ радили.