Заједно са ученицима првог разреда библиотекарка и учитељица продуженог боравка обележиле су Међународни дан толеранције 16.новембар.

Најпре сам ученицима прoчитала причу ,, Цврчак и принцеза “ коју су ученици пажљиво слушали.Затим смо кроз разговор о причи дошли до закључка да су цврчак и принцеза чинили добра дела , јер су једно другом помогли у невољи и показали пример толеранције.

Затим је учитељица продуженог боравка прочитала причу ,,Себичност “ у којој је један дечак толерантан , а други не .

Након ове активности са ученицима је разговарано шта за њих значи толеранција и у којим ситуацијама треба да буду толерантни.

На овом часу смо се лепо дружили, а и научили да морамо поштовати различитости. Заједнички смо одлучили да ћемо увек бити толерантни и томе учити друге.

Васпитањем и едукацијом ученика развија се вештина толеранције, уважавањем туђих мишљења и понашања. Најчешће смо толерантни према онима који су нам слични. Упознавањем других људи, разумевањем другачијих вредности постајемо бољи и богатији.
Бити фин значи бити лепо васпитан, подарити некој особи топлу реч, рећи оно што мислиш бирајући речи, без омаловажавања и вређaња јер чаробним речима – ИЗВИНИ, ИЗВОЛИ, МОЛИМ И ХВАЛА отварамо врата доброј комуникацији. Зато, баш је лепо бити фин.

Ученици су кроз представљање   Цврчка и принцезе цртежом показали своје примере Толеранције.