s3

                                          Koлектив школе приликом посете амбасадора САД-а 

 

КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ

 

Директор школе

Зоран Пантовић

 

Помоћник директора школе

Гордана Поповић

 

Секретар школе

Жаклина Трифуновић

 

Рачуноводство

Љубица Драшкић, шеф рачуноводства

Весна Никитовић, административно-финансијски радник

 

Педагог

Данијела Ракићевић

 

Психолог

Јелена Дрманац

 

Библиотекар

Гордана Поповић

 

Продужени боравак

Снежана Голубов

 

Разредна настава

Славица Јевтовић

Драган Алуровић

Мирјана Маћић

Бранка Рајчевић

Бојан Ђуровић

Вера Трнавац

Ненад Тешовић

Милена Томовић

Ана Миловановић

Ружица Томанић

Ана Зарић

Саша Васиљевић

Катарина Шишовић

 

Предметна настава

Српски језик и књижевност

Горица Ристановић

Слободанка Гавриловић

Славица Јовићевић Бабовић

 

Енглески језик

Тамара Богдановић

Бранка Станојевић

Мирјана Матовић

 

Немачки језик

Ивана Чоловић

Бојана Аћимовић

 

Математика

Милева Глишић

Славица Дилпарић

Јасмина Павловић

 

Географија

Велимир Александров

 

Историја

Јелена Александров

Ивана Милекић

 

Хемија

Јелена Чоловејић

 

Техничко и информатичко образовање, техника и технологија и информатика и рачунарство

Милка Обренић

Драгана Лечић

 

Биологија

Маријана Марковић

Катарина Костић

 

Ликовна култура

Ивана Антић

 

Музичка култура

Марко Станојевић

 

Физичко васпитање

Ненад Радовић

Дејан Јеверица

Милан Копривица

 

Верска настава

Никола Гавриловић

Дарко Главоњић

 

Домари

Драгослав Жижовић

Зоран Гавровић

 

Кувар

Славица Петровић

 

Помоћни радници – хигијеничари

Десанка Милојевић

Радован Поповић

Рајко Бешевић

Весна Јеремић

Зорица Васиљевић

Владимир Петрић

Рашко Илић

Слађана Вуковић

Тања Јевтовић

Драгана Шишовић

Милица Марковић

 

Председник синдикалне организације

Горица Ристановић