Студијско путовање "Траговима Другог српског устанка"

Путовање  је планирано и реализовано  23. септембра 2017. године  под називом„Траговима  Другог  српског  устанка“.Осмишљено је и реализовано  од стране наставника Историје, Јелене Александров и Иване Милекић, наставнице Српског језика, Горице  Ристановић и  Географије, Велимира Александрова. Изабрано је 16 ученика седмог и осмог разреда из матичне школе у Прањанима и ИО Брезна и Каменица, који су досада показали велику дозу интересовања за националну историју и завичајну географију. Циљ путовања је био истраживачког карактера. Ученици су прво у оквиру учионице упознати са циљем и сврхом путовања. Тек након опсежних припрема ученици су са наставницима изашли на локалитете: „Таковски грм“ , Музеј у Такову, црква брвнара у Такову, Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу и спомен – комплекс „ Танаско Рајић“ на брду Љубићу .На локалитетима су ученици имали задатак да прикупе  релевантне чињенице о устанку и устаницима, запишу их фотографишу и документују на одабрани начин да би у другом делу задатка, који следи помоћу тог прикупљеног материјала и извора осмислили јавни час на ком ће својим другарима да презентују прикупљене и обрађене податке.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

                                                                                                                                                                                               Јелена  Александров