Песнички час

Дана 3.11.2017. године нашу школу посетила је Катарина Тодоровић ,студент Учитељског факултета у Ужицу.

Многе своје песме презентовала је у вртићима и на факултету. Жеља да изрази свој таленат и представи своју прву збирку песама за децу ,,Несташко “ довела је  у нашу школу .Том приликом  је одржан песнички час коме су присуствовали заинтересовани ученици .

   Деца су се обрадовала што је почела да пише и за њих . Чули смо само неке од песама: ,,Божић “ , ,, Несташко “ ,  ,, Интернет“ , ,,Деда“ , ,, Жута ципелица “ , ,, Пролеће“... Предивна је песма ,, Жута ципелица “ , у којој  песникиња описује ципелице  за број веће које је носила када је пошла у школу.Ципелица је имала тужан крај јер  јој је спала са ногице и однела је река.Деца ће упамтити и многе друге  песме. Каћине песме често имају лирску фабулу,засноване су на анегдоти и говоре о реалном искуству и детињем доживљају стварности.Песникиња опажа свет у коме дете живи и запажа појединости тог света издвајајући упечатљиве мотиве.

    Ученици су је са одушевљењем слушали и поздрављали громким аплаузом. 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА