Семинар 2017.

 У циљу стручног усавршавања у матичној школи у Прањанима одржан је дводневни семинар 17.  и 18. новембра   2017. године .

 

Назив семинара је ,, Од квалитетног наставника до успешног и задовољног ученика “ , који је трајао16 сати. Присуствовала су  23   полазника.

Реализатори семинара су  : проф. др. Емина Копас-Вукашиновић , Дарко Михајловић и Тијана Иветић.

              Циљ семинара је оспособљавање наставника да примењује савремене технике и стилове учења као и развијање самопоуздања код ученика.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА