Дигитални час "И брзина је знање"

 

У понедељак 1. 10.2018. у дигиталној учионици одржан је дигитални час, корелација математике, технике, технологије и информатике. Час је реализован у одељењима шестог и седмог разреда, са групом од 25 ученика, а присуствовали су и директор и педагог школе. Поред усвајања наставних садржаја циљ овог часа био је и развијање: сарадње, тимског рада, мотивације за учење, вештине презентовања, логичко – комбинаторних способности ученика...

 

Час је реализован кроз квиз знања. Ученици су подељени у две групе где су кроз 4 игре и ограничено време проверавали знање.

 

Евалуација часа од стране директора школе, педагога и ученика показује да су ученици успешно усвојили знања, да је час био занимљив, а излагање наставника јасно и разумљиво као и да је тема применљива и у другим наставним областима.

 

Милева Глишић

 

Драгана Лечић

35          Untitled

 

3          563

 

564          56320

 

Untitled12