Обавештење за ученике и родитеље

                      Иако до сада није примећено непримерено понашање наших ученика у току процеса онлајн наставе, у обавези смо да подсетимо ученике и родитеље на неопходност пристојног понашања ученика и  уважавање других ученика као и наставника у току наставе на даљину.

Наставници и стручни сарадници ће посебну пажњу обратити на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење. Под овим се подразумевају различити непримерени коментари и облици дигиталног насиља.

Под дигиталним насиљем се сматра слање смс, мејл порука увредљивог или претећег садржаја, узнемиравање телефонским позивима, снимање телефоном и прослеђивање снимака на интернет, узнемиравања на друштвеним мрежама (нпр. Вибер групама).

Наставници и стручни сарадници ће  бележити непримерена понашања, информисати  родитеље и уколико је потребно, предузимати даље неопходне мере у циљу заштите ученика. Битно је истаћи да ће непримерено понашање ученика током процеса онлајн учења  утицати на  оцену из владања ученика на крају школске године.

Обавеза родитеља  је да   обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења и сарађују са школом уколико се укаже потреба за тим.

Надамо се да ће наши ученици и даље, као и до сада показати одговорност и  поштовати правила понашања током учења на даљину.

 

24.03.2020.год.    Директор школе

    Зоран Пантовић