ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Драги осмаци, 
На крају основне школе, као и претходних година, биће спроведен завршни 
испит. Циљ завршног испита је да стекнете сертификат о завршеној основној 
школи и да вам се омогући упис у средње школе.
Одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, 
по окончању забране кретања.
У циљу ваше припреме за завршни испит, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије донело је одлуку да спроведемо први 
пробни тест, а у складу са тренутним могућностима рада од куће. 
Онлајн тестирање биће вам омогућено самопроцена знања.
Основна сврха овог тестирања је да стекне увид у то да ли сте напредовалии 
до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени 
завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по 
потреби, дадатну пажњу посветите одређеним областима у оквиру појединих 
предмета.
Неопходно је и пожељно да се сви укључите у ово тестирање, а у складу са 
техничким условима којима располажете.
Активним учешћем у онлајн пробном тестирању имате прилику да добијете 
правовремену објективну повратну информацију о свом постинућу, а која ће 
вам послужити као смерница за даље учење и припрема за завршни испит.
Резултати пробног теста се неће оцењивати.
Самостално решавајте тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ћете једино 
тако имати прави увид у своје знање. То ће вам послужити за даље планирање 
учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.
Након завршеног тестирања, добићете резултате. У односу на резултате 
пробног завршног испита, моћи ћете, по потреби, додатну пажњу да посветите 
одређеним областима у оквиру појединих предмета.
Предметни наставници, путем успостављених канала комуникације са вама, 
сазнати које сте области савладали и шта вам представља тешкоћу, да би 
планиали даљи рад и подршку коју треба да вам пруже учењем на даљину.
По нормаизовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит, 
што значи да ћете имати више прилика да проверите своје знање. 
Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се 
реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs.
Платфорни ћете приступити користићи налоге које сте користили за потребе 
приступа платформи Моја учионица –Тесла ЕДУ.
На располагању вам је демо верзија теста: „Упознај окружење за самопроцену 
знања“, који треба да вам послужи да се на време, пре тестирања, упознате са 
платформом.
Већ се од 14. априла 2020.године могли приступити платформи како бисте 
проверили приступе параметра, упознали се са окружењем, погледали 
упутства и урадили демо тест.
Демо тест ће имати четири питања како бисте имали прилику да видите какав 
тип питања вас чека на тесту и моћи ћете да се упознати са начином решавања.
Онлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:
22. април 2020.године –тест из српског језика /матерњег језика
23. април 2020.године-тест из математике 
24. април 2020.године- комбиновани тест
Сваки тест биће вам доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00), како бисте могли да 
му приступите у време кад технички или други организациони или породични 
услови дозвољавају.
Преко платформе mojaucionica.gov.rs. и налога који вам је проследио 
одељењски старешина, приступате решавању тестова. На почетку сваког теста 
бираћете језик на којем ћете решавати тест. Сваки ученик ће моћи само једном 
да приступе решавању теста, које ће бити временски ограничено!То значи да 
када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад.
На почетку теста, добићете обавештеље о дужини трајања тестирања. 
Повратну информацију о резултатима теста моћи ћете да видите након 
дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решење бити 
доступна, а свако од вас ће моћи да им приступи и анализирати их. Наведено 
ће бити могуће логовањем на платформи са истим приступним налогом као и 
за решавање тестова. 
Анализа задатка сва три теста ће бити емитоване на каналу РТС 3, у терминима 
који ће накнадно бити утврђени.
За ученике који немају техничке могућности за рад онлајн тест школи ће бити 
на располагању сва три теста у ПДФ формату, 24, априла, како бисте их 
одштампали и проследили родитељима. Уколико су у могучности, родитељи
могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и 
под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања.
Радите самостално, пажљиво и будите орговорни, да бисте видели како 
стојите са знањем.
Имате времена испред себе да учите, обнављате и усвојите знање.
Сврха је да проверите своје знање и да утврдите шта сте раније научили и шта 
сте сада, у околностима наставе на даљину, усвојили од градива, да бисмо 
реализовали даљу подршку учењу.