Амбијентална настава у Теочину

                                                  ОПШТИ ПОДАЦИ

Основна школа „Иво Андрић“ Прањани, Издвојено одељење Теочин

Разред и одељење: I/7, II/7, III/7, IV/7

Датум: 2.10.2020. год.

Време: трећи и четврти час ( 9:00 – 10:05 сати)

Место: Школски парк

Наставник: Ана Зарић и Саша Васиљевић

                                      ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ

Наставни предмет: Ликовна култура

Наставна јединица: Отискивање руком, прстима и штапићима

Корелација са наставним предметима: Српски језик, свет око нас, математика

Тип часа: Обрада

Циљ часа: 1. Упознавање ученика с ликовним елементима: тачка, линија, облик, боја, простор, површина. 2. Оспособљавање ученика за коришћење и комбиновање различитих елемената, јер да би се створило неко ликовно дело, користе се ликовни елементи.

Задаци часа: 1. Образовни задаци – Подстицање запажања, мишљења, анализирања и закључивања. 2. Функционални задаци – Развијање спретности руке и опште спретности, визуелне и моторне координације. 3. Васпитни задаци – Развијање маште, креативности, богатства идеја код ученика; развијање правилног односа према раду.

Облици рада: Фронтални, индивидуални

Наставне методе: Монолошка, дијалошка, демонстративна, текстуална, практичан рад.

Наставна средства: Наставни листић, текст из читанке, корпа, слика, темпера боје, четкица, штапићи за уши, палета, папир.

Активности ученика: Слушање и повезивање садржаја кроз наставне предмете; Практичан рад; Презентација и дискусија; Евалуација.

Активности наставника: Организација и реализација часа; Вођење кроз процес анализе, повезивање садржаја наставних предмета; Закључивање; Евалуација.

                                                                                                                                    

                                               УВОДНИ ДЕО ЧАСА

Загонетно питање – Шта је заједничко за црвену, жуту и плаву боју? Одговор – Ове боје су основне. Боја која се добија мешањем црвене и жуте боје је изведена боја, наранџаста.

Разговор о јесени – Јесен долази: са рукама пуним боја, са мирисом дуња и јабука, са свежим јутрима пуним росе, са шумом ветра, са благим сунцем на длану...(корелација са светом око нас).

Развијање моћи запажања - Јесен је: магловита, мирисна, бајна, златна, слатка, чаробна, сањива, питома (песма: Јесен, Војислав Илић, корелација са српским језиком).

                                               ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

Опипај, помириши, опиши – Лишће у корпи: разнобојно, златно, бакарно, шушкаво.

Истицање наставне јединице и основних смерница за рад с циљем да се унапреди ликовно изражавање код ученика.

Подстицање да деца посматрају своју околину и примене стечена знања.

Машта и рука наша може свашта.

Самосталан рад ученика.

                                             ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА

Естетка анализа радова.

Предмети у простору и односи међу њима (горе, доле, испод, иза, изнад); Линија и област (у, на, ван, праве, криве, изломљене линије), корелација са наставом математике.

Циљ разговора – Развој креативности изражавања, критичког мишљења и смисла за естетско вредновање и самовредновање.

Похваљујемо све учеснике и захваљујемо на сарадњи са жељом да овакве часове поновимо.

                                                        Литература

1. Радмила Жежељ Ралић, Маша и Раша „Речи чаробнице“, читанка за четврти разред основне школе, Клет, 2020.

2. Љ.Стокановић, Г.Лукић, Г.Субаков Симић, Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе, Нови Логос, 2020.

3. Др Невена Хаџи Јованчић „Свет у мојим рукама“ за 3.разред основне школе, Клет, 2019.

4. Ива Иванчић Илић, Сенка Тахировић, Математика (1-4), Нови Логос, 2020.

Самоевалуација часа: Рад изван учионице подстиче радост откривања, истраживања и стварања.

120826465 3211464945569082 79701967232474764 n          120997060 1038335033354260 9206078361833612560 n

120998486 3309922159092793 4516984834297632858 n          120998637 768116067079107 9095160547680854793 n

120998697 2834426353460373 2121786096599760690 n          120998758 799729904213822 4863206032750603814 n

120999069 996079587564060 2027364877653863537 n          121010801 2402885433339020 2749320560755423967 n

121003559 1310727682605514 308984829544194578 n