План Јавних набавки

Позив за подношење понуда за набавку дрва у 2016.

Конкурсна документација за набавку дрва у 2016.

Одлука о додели уговора за набавку дрва у 2016.

Позив за подношење понуда за набавку угља у 2016.

Конкурсна документација за набавку угља у 2016.

Одлука о додели уговора за набавку угља у 2016.

Позив за подношење понуда за набавку струје у 2017.

Конкурсна документација за набавку струје у 2017.

Позив за подношење понуда  ЈНМВ за набавку електричне енергије у 2018.

Конкурсна документација за ЈНМВ за набавку електричне енергије  у 2018.

Позив за подношење понуда за набавку угља у 2018.

Конкурсна документација за набавку угља у 2018.

Исправка конкурсне документације ЈНМВ за набавку електричне енергије у 2018.

Конкурсна документација за набавку дрва у 2018/2019.

Позив за подношење понуда за огрев у 2018/2019.

 Додела уговора о поступку јавне набавке мале вредности 2018.

Конкурсна документација за набавку електичне енергије за 2019.

Позив за подношење понуде за електричну енергију за 2019.

Исправка конкурсне документације ЈНМВ за набавку електричне енергије у 2019.

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије у 2019.