У сусрет новогодишњим празницима, ученици седмог разреда су украсили ходник моделима атома неколико хемијских елемената. Ученици су користили различите материјале. Циљ је био да повежу и примене стечена знања о атому.

На паноу је приказано како су се модели мењали са развојем науке  и откривањем микросвета (од Далтоновог модела ,,билијарске кугле“ до савременог модела атома).

Јелена Чоловејић, наставник хемије