Ученици осмог разреда издвојеног одељења у Брезни, учећи неорганску хемију и упознајући се са металима и неметалима у току првог полугодишта, приметили су да се  неки елементи издвајају по одређеним карактеристикама. Желели су да истакну те елементе. Осмислили су и направили пано са њима називајући их најелементима, уз истицање хемијског симбола и особине по којој се разликују.

На овај начин су ученици успешно повезивали стечена знања, а истовремено и проширили постојећа трагајући за елементима о којима не уче на часовима у школи.

Јелена Чоловејић, наставник хемије