У прилогу смо доставили и фотографију из Каменице као пример чистог ваздуха.

Наставнице: Бојана Аћимовић и Славица Дилпарић