Након пројекта уследиле су активности попут домина, радних листова и укрштенице.

Циљ интегративног часа је повезивање градива и увиђање сличности између немачког и енглеског језика. Кроз активно учење ученици су савладали вокабулар задате теме