Дана 22. 10. 2021. године у оквиру изборног предмета ПЛАНИНАРСТВО И БОРАВАК У ПРИРОДИ реализована пешачка тура у широј околини школе до висинске тачке 450 која се налази југозападно од ОШ „Иво Андрић“. Носиоци ове активности били су ученици 5. разреда наше школе. Укупно 15 ученика учествовало је у реализацији ове активности.

Дужина маршуте износила је 4,2 км у оба правца (према LOCUS MAP апликацији), од чега 2/3 маршуте представља раван, травнати терен дуж пута који користе мештани за обављање радова у пољу и 1/3 маршуте је успон (око 600-700 м) који није представљао озбиљнији проблем за ученике 5. разреда.

Ово је била својеврсни облик амбијентална настава у оквиру које су ученици знања стечена у учионици могли да примене на терену.

Тежишна активност овом приликом било је кретање током планинарских акција (брзина кретања, кретање у групи, паузе, кретање различитим конфигурацијама терена). Осим тога, ученици су упознати са начинима маркирања пешачке стазе, а коришћени су и папирни модели неких од знакова који се користе приликом маркирања, које су ученици постављали на погодним објектима.

Ученици су током пешачке туре испољили висок ниво интересовања за тему која им је презентована током реализације активности. Такође, ниво знања који су ученици исказали одговарајући на контролна питања је био за сваку похвалу.

У повратку организовани су спортско рекреативни садржаји на фудбалском терену ФК „Брезак“.

        Наставник ФиЗВ

       Ненад Радовић