Математички клуб „Диофант“ Ваљево у току зимског распуста организовао је Зимску школу младих математичара за ученике основних школа који воле математику и имају повишен интерес за изучавање математичких садржаја. Циљ Зимске школе било је проширивање и продубљивање знања ученика и унапређивање информисаности и методолошког репертоара ученика. Садржаји школе су реализовани у периоду од 8. до 14. јануара. Зимску школу су похађале четири ученице наше школе: Андреа Браловић и Лана Марковић, ученице 5. разреда и Анђела Папић и Наталија Милошевић, ученице 8. разреда.