Ученици старијих разреда ИО Брезна обележили су овај месец на часовима грађанског васпитања. Тема је била ефекат стаклене баште. Ученици су направили своју стаклену башту од пластичног балона и лампе са сијалицом симулирајући планету Земљу и Сунце. На овај начин им је сликовито представљен и објашњен овај ефекат. Потом су ученици направили занимљиве цртеже  и пано на ову тему.

Јелена Чоловејић, наставник хемије

28.април 2023.године