-Школске 2015/2016 године, Вукову диплому понело је чак 3 ученика одељења у Прањанима:

Драган Никитовић
Александра Браловић
Марија Томовић

-Школске 2017/2018 године, Вукову диплому понело је чак 3 ученика. Један ученик из Брезне, један из Прањана и један из Каменице:

Тамара Биорац
Тијана Вукашиновић
Драган Вуковић

-Школске 2018/2019 године, Вукову диплому понело је чак 5 ученика. Један ученик из Прањана , један из Каменице и три из Брезне:

Невена Томовић
Марија Браловић
Ленка Вујанић
Милена Брковић
Немања Сарић

-Школске 2019/2020 године, Вукову диплому понела су 2 ученика. Један ученик из Прањана  и један из Брезне:

Лука Вуковић
Ђорђе Вујанић

-Школске 2020/2021 године, Вукову диплому понела је једна ученица. Ученица је из Прањана:

Теодора Станојевић