Назив документа величина
Јавни позив за организацију екскурзије за школску 2021 2022.годину98.02 Kb
Конкурсна документација јавне набавке мале вредности за намернице и прехрамбене производе за потребе ђачке кухиње у 2020 20211.69 Mb
Конкурсна документација јавна набавка услуга извођења наставе у природи и екскурзије за школску 2019 2020.годину converted789.21 Kb
Конкурсна документација за набавку електричне енергије за потпуно снадбевање за 2020.годину.1.14 Mb
Конкурсна документација за набавку дрва за грејну сезону 2020 2021.годину1.88 Mb
Конкурсна документација за екскурзију и сколу у природи за 2019 2020.годину1.86 Mb
Конкурсна документација за набавку електичне енергије у 2020. години1.3 Mb
Измена конкурсне документације за набавку електичне енергије у 2020.одину780.74 Kb
Продужење рока за подношење понуда за извошење школе у природи и екскурзије за школску 2019 2020.годину.225.37 Kb
Прва измена конкурсне документације извођења наставе у природи и екскурзије за школску 20192020541.21 Kb
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности намернице и прехрамбени производи за потребе ђачке кухиње у 2020 21277.87 Kb
Позив за подношење понуда за набавку услуга извођење наставе у природи и екскурзија254.65 Kb
Позив за подношење понуда за набавку електичне енергије у 2020380.33 Kb
Позив за подношење понуда за набавку дрва за грејну сезону 2020 2021.годину283.5 Kb
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности набавка услуге наставе у природи и екскурзија школске 2019 2020.године353.59 Kb
Одлука о додели уговора за набавку дрва за 2020 2021.годину1.18 Mb
Одлука за доделу уиговора о набавци намирница и прехрамбених производа за потребе ђачке кухиње 2019 2020749.45 Kb
Обавештење о закључном уговору за набавку дрва за огрев 2020600.04 Kb
Plan nabavke na koje se zakon ne primenjuje OŠ Ivo Andric 20211.21 Mb
Odluka o dodeli ugovora za nabavku namernica i prehrambenih proizvoda za poptrebe djacke kuhinje 2020776.67 Kb