Директор школе

Зоран Пантовић

Помоћник директора школе

Гордана Поповић

Секретар школе

Жаклина Трифуновић

Рачуноводство

Љубица Драшкић, шеф рачуноводства

Весна Никитовић, административно-финансијски радник

Педагог

Данијела Ракићевић

Психолог

Јелена Дрманац

Библиотекар

Гордана Поповић