Домари

Драгослав Жижовић

Зоран Гавровић

Кувар

Славица Петровић

Помоћни радници – хигијеничари

Весна Јеремић

Зорица Васиљевић

Владимир Петрић

Рашко Илић

Слађана Вуковић

Тања Јевтовић

Драгана Шишовић

Јелена Јовковић

Председник синдикалне организације

Горица Ристановић