Домари

Драгослав Жижовић

Зоран Гавровић

Кувар

Славица Петровић

Помоћни радници – хигијеничари

Десанка Милојевић

Радован Поповић

Рајко Бешевић

Весна Јеремић

Зорица Васиљевић

Владимир Петрић

Рашко Илић

Слађана Вуковић

Тања Јевтовић

Драгана Шишовић

Милица Марковић

Председник синдикалне организације

Горица Ристановић