Предметна настава

Српски језик и књижевност

Горица Ристановић

Слободанка Гавриловић

Славица Јовићевић Бабовић

Енглески језик

Тамара Богдановић

Бранка Станојевић

Мирјана Матовић

Немачки језик

Ивана Чоловић

Бојана Аћимовић

Математика

Милева Глишић

Славица Дилпарић

Јасмина Павловић

Географија

Велимир Александров

Историја

Јелена Александров

Ивана Милекић

Хемија

Јелена Чоловејић

Tехника и технологија и информатика и рачунарство

Милка Обренић

Драгана Лечић

Биологија

Маријана Марковић

Јелена Гујаничић

Ликовна култура

Ивана Марковић

Музичка култура

Марко Станојевић

Физичко васпитање

Ненад Радовић

Дејан Јеверица

Милан Копривица

Верска настава

Никола Гавриловић

Дарко Главоњић