Свуда у свету се 10.мај обележава као Дан птица и дрвећа.Важно је да их чувамо и да посветимо пажњу овим дивним бићима који нашу планету чине посебном.

Велики број птичјих врста је осетљив на промене у животној средини.Климатске промене,загађења, промене у биљном покривачу,екстремни временски услови су фактори који се могу негативно одразити на њихова природна станишта,смањење популација и промене навика у сеоби.Светски дан птица омогућава да се, поред очувања птица укаже на заштиту природе и животне средине као заједнички задатак и одговорност свих нас.

Циљеви обележавања су следећи :

  • Ширење свести ученика о значају птица и њиховом очувању;
  • Заштита природе и животне средине као заједнички задатак и одговорност свих нас
  • Очување природних животних станишта и смањење последица нарушавања природне равнотеже ;
  • Коришћење вештачких материјала у сврху заштите и очувања природе(рециклажа)
  • Схватање важности богатства биодиверзитета

Тим поводом  је у нашој школи постављена изложба кућица и хранилица за птице, које су правили ученици млађих разреда .Кућице су прављене од различитих материјала,а хранилице од пластичне амбалаже и тетрапака. И за крај ученици су цртали различите птице.