Датум реализације: 14.IX. 2023.
Наставник: Славица Јевтовић
Разред: I
Предмети: Српски језик, Математика, Физичко васпитање
 Наставне јединице: Српски језик: „Три прасета”, обрада бајке, гледање цртаног филма (О)

Математика:  Предмети облика круга, правоугаоника, квадрата и троугла (У)

 

 

Физичко васпитање:– Ходање и трчање у колони по један (У)

 

Циљ часа и задатак:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Упознавање ученика с начином усменог изражавања у причању приче

Развијање позитивног и правилног односа према причи и причању

•         Оспособљавање ученика за правилно понашање приликом слушања приче

•         Богаћење активног речника ученика

•         Овладавање графомоторичким (моторичким) вежбама. Развој способности слушања, разумевања,  доживљавања и учествовања у причи и вођеној игри маште, карактеристике ликова; схватање вредности рада; неговање логичког изражавања; богаћење активног речника ученика; развијање графомоторике; развијање емпатије према ликовима приче као и формирање става према њиховим поступцима.

МАТЕМАТИКА

Уочавање и именовање квадрата, круга, правоугаоника и троугла

Развијање способности логичког мишљења, самосталности и истрајности у раду.

Развијање прецизног логичко-математичког језика који се тиче правилне употребе наведених термина.

Практична примена препознавања предмета облика  квадрата, круга, правоугаоника и троугла

Препознавање облика и именовање фигура облика правоугаоника, квадрата, троугла и круга; уочавање равних површи облика правоугаоника, квадрата, троугла и круга на телима и предметима из непосредне околине; примена знања у свакидашњим ситуацијама и у игри маште.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Научити извођење ходања и трчања у колони

Навикавање на дисциплину који су неопходни за реализацију часа

Развијање позитивних међусобних односа

Стицање знања о потеби кретања ученика у колони на часовима физичке културе; развијање спортске дисциплине и одговорности; развијање просторне оријентације ученика; поштовање правила игре; креативан однос према игри.

Објекти рада: Учионица, сала за физичко
Општи циљ: Да се знања повежу – интегришу на основу међудисциплинарних веза и по хоризонтали и по вертикали.
Облик рада: Фронтални,, индивидуални, групни
Специјални облик наставе: Тематски дан
Корелација: Сви наведени наставни предмети су у међусобној корелацији, као и часови Музичке културе, Ликовне културе, Света око нас, Дигиталног света.
Методе рада: Вербална, кооперативна, писаних радова, радионичарска, демонстративна, илустративна, метод разговора, практичних радова, , метода самосталног усменог изражавања, игровне активности
Трајање: Три школска часа
Активности ученика: Посматра, слуша, говори, закључује, сарађује, презентује, процењује, ради на постављеним задацима.
Активности наставника: Организује, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика.
Исходи формира правилан однос према себи и дугима – пре свега, у емотивном смислу;

богати активан речника ; упознаје се са позитивним особинама ; схвата вредности заједништва и тимског рада;  поштује и уважава своје другове и сарађује са вршњацима у заједничким активностима;развија емпатије и пријатељски однос према вршњацима; повезује стечена знања са свакодневним животом и примењује научено; јача поверења у сопствене снаге

Међупредметне компетенције Комуникативна, за сарадњу, естетска, компетенција за решавање проблема, за одговоран однос према себи и другима, компентенција за одговорно учешће у демократском друштву, компентенција за учење
Наставна средства: Текст приче, Ко се боји вука још“ ( интернет), цртани филм (интернет), хамер, слика шуме и једноставне апликације
Место извођења наставе:            Учионица, сала за физичко
Ток активности:

•         Ученици слушају песму „Ко се боји вука још”

•         Неколико ученика  укратко препричава садржај приче „Три прасета”. Учитељ најављује да ће причу о три прасета данас причати на нешто другачији начин. У новој причи наћи ће се и идеје ученика. Предложи да деца смисле имена за прасиће, нпр. Гицко, Цицко и Мицко И да одреде ко је које прасе. Саопштава да ће причу причати тако што ће се помагати сликама. На слици, која је постављена на табли, види се ливада, иза ње је шума, дан је ведар, сија сунце.

•         Учитељ прича: Једног дана мама је својим синовима рекла да су порасли и да је време да крену у свет и да брину сами о себи (учитељ на плакат поставља сличице прасића). Свако прасе узело је мали ранац у који је мама ставила најпотребније ствари, поздравили су се са мајком и потрчали на ливаду. Шта мислите шта им је мама ставила у ранац? (ученици набрајају). Док су се прасићи безбрижно играли, сунце је снажно грејало, небо је било ведро, било је довољно хлада и хране. Шта мислите чиме су се хранили прасићи? Једног дана сунце је заборавило да изађе, ваљда је отпутовало негде, а небо су почели да покривају тамни облаци (учитељ скине апликацију сунца, а постави два облака).  Лишће је почело да мења боје, а јабуке су постале крупне и румене. Водити разговор тако да ученици закључе да ће ускоро јесен и да је дошло време да се гради кућа. Ученици објашњавају зашто је јесен последњи час за градњу куће.

Прво прасе прави кућу од сламе. Ту кућу ћемо обележити овом жутом     фигуром. Ученици именују ту фигуру –  круг. Друго прасе користи  пруће – смеђи квадрат. Треће прасе користи  цигле– поставити црвени правоугаоник и плави троугао (кров).

•         Ученици уз помоћ наставника причају шта се дешавало у међувремену. Један ученик игра вука – Кад ја дунем и ватру сунем, срушићу вам кућу! Када вук дува и руши кућице, сви ученици снажно дувају и опонашају вука. Такође, опонашају страх прасића, а игром улога дочаравају дијалоге прасића из приче. Заједнички изводе песму „Ко се боји вука још”.

 

•         Након саопштавања порука приче и закључка да је важно бити промишљен и упоран и сарађивати у тиму, као и да треба слушати савете родитеља, ученици могу говорити и како су се осећали у току часа, за кога су у причи навијали и сл.

 

•         Учитељ наставља причу: Кад су прасићи схватили да су слободни, било је време да се поиграју, али су решили да време неће проводити само у игри, већ и да ће, за почетак,  почети да уче математику.

•         Организовани одлазак ученика на вежбалиште. Стајање ученика у врсти, спортски поздрав.

Вежбе загревања и обликовања. Ученици формирају 4 мешовите колоне. Испруже руке испред себе како би направили размак који мора да се одржава у току рада.Први ученик у колони је вођа.

Ходају, лагано трче, затим трче брже. Кад наставник каже круг, колоне крећу према кругу и ходају по кружници, кад каже троугао, крећу ка троуглу и ходају његовом ивицом. Исто је и са квадратом и правоугаоником. Треба да покажу стрпљење.Кад обиђу задату фигуру, настављају кретање по жељи.

Ходати укруг око вежбалишта као војници.„Марширати” један круг, а на знак пиштаљке, растрчати се по терену. На следећи знак треба што пре да заузму место у једној од  нацртаних фигура.

Ходање у колони на различите начине које и ученици могу да смишљају (на прстима, на петама, kao зека, као меда, као слон…), па опет, на знак, траже место у фигурама.

Подражавајући једноножни и суножни поскоци, можемо организовати штафетну игру. Ученици су подељени у 4 групе, круг, квадрат, троугао и правоугаоник и на знак прелазе обележене удаљености и такмиче се.

Кад се игре заврше, разговарати о утисцима и о фигурама  које су користишћене у играма.

•         По повратку у учионицу, настављају рад са предметима помињаних облика. Сваки ученик добије, исечену од колаж папира, једну од фигура: правоугаоник, квадрат, круг и троугао.

•         Игра ‒ Слика заједничке куће у којој ће живети сви прасићи у слози и љубави, у коју вук неће моћи да провали. Ученици прилазе табли и на ¼ хамер папира постављају своју фигуру, именујући је; слажу је (нешто као танграм). На крају ученици описују необичну кућу и показују где је ко живео (у ком делу куће).

•         Рад у уџбенику из математике, стр. 23. Предмети облика круга, правоугаоника, квадрата и троугла.

•         Цртање научених фигура: Нацртај у свесци фигуру човека користећи квадрат, троугао, правоугаоник и круг и обој га.

•         На крају дана ученици певају песму „Ко се боји вука још“ уз музичку пратњу.

•         Гледање Дизнијевог цртаног филма „Три прасета“

•         ПРИЛОЗИ

 

  

Ток

активности:

Самоевалуација: Ако су ученици задовољни својим радом, на стикеру у кругу нацртају преостале три фигуре, ако су делимично задовољни, нацртају у кругу само једну фигуру, а ако су незадвољни, нацртају празан круг. Од стикера правимо гусеницу, при чему учитељица лепи главу а ученици остало. Стикере постављамо  на плакат и анализирамо.

•         Домаћи задатак:

а) Залепити у свеску наставни материјал са часа

б) Урадити у Уџбенику из математике преостале задатке са  23.стр.

в)Урадити у Буквару 15. страну и Наставним листовим из српског 13.страну.

14.септ.2023.                                                                                                                                                                                           НАСТАВНИК: Славица Јевтовић.

Овако је то изгледало: