ИЗВЕШТАЈ СА ИНЕГРАТИВНОГ ЧАСА (УГЛЕДНОГ) НА ТЕМУ „СУНЧАНИ САТ“