ДОДЕЛА ДИПЛОМА ЗА ВАННАСТАВНУ АКТИВНОСТ „МАШТАРЕЊЕ ДО СНОВА“