Славе и обичаји

Амбијентална настава Изложба ,, Надежда Петровић- Модерност и нација”

ЈАЧАЊЕ ОТПРОНОСТИ НА ПРИРОДНЕ КАТАСТРОФЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРИПРАВНОСТИ-ПРЕПС