ИЗВЕШТАЈ СА ДЕСЕТОГ СТРУЧНОГ СКУПА-ТАРА 9-11.11.2022. ГОДИНЕ